ێ ێیێ

دوماهیك گوهرین

1/4/2014

ژمارا ژمێریاری

62245094107

ناڤێ پشكداری

خواندنا بوری

7465

مێژ ویا خواندنا بوری

20/2/2014

خواندنا نوكه‌

8272

مێژویا خواندنا نوكه‌

25/3/2014

شلوڤه‌كرنا مه‌زاختنێ

807

قه‌ر

0

سه‌رچه‌مێ نهو

13750

سه‌رچه‌مێ كوژمی

13750

Copyright duhokelectricity.org 2013, All rights Reserved. Developed by: cg-logo.com